Δείτε Εξετάσεις

Αιματολογικό

Γενική Αίματος
ΤΚΕ
Ομάδα Άιματος ΑΒΟ - Rhesus (Rh)
Αφυδρογονάση της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης (G6PD)
Coombs Άμεσος
Δικτυερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 

Έλεγχος Πηκτικότητας

Χρόνος Προθρομβίνης (PT)
Χρ. Ενεργ.Μερ.Θρομβοπλαστίνης (APTT)
Χρόνος Ροής - Πήξης
D-Dimers
Ινωδογόνο
Anti - Χa
Αντιπηκτικό Λύκου
Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
Δραστικότητα Πρωτεΐνης C
Αντίσταση στην ενεργοπ πρωτ.C (APC-R)
Δραστικότητα Πρωτεΐνη S
 

Βιοχημικό

Γλυκόζη
Γλυκοζυλιωμένη (HbA1C)
Ουρία
Ουρικό Οξύ
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL Χοληστερίνη
LDL Χοληστερίνη
LDL - C ποσοτική
VLDL - Χοληστερίνη
Αθηρωματικός Δείκτης
Lp (A)
Apo A1 - A2
Apo B
Οξαλοξική Τρανσαμινάση (SGOT \ AST)
Πυροσταφυλ.Τρανσαμινάση (SGPT \ ALT)
γ-GT
Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
Ισοένζυμα Αλκαλικής Φωσφατάσης
Χολερυθρίνη Ολική
Χολερυθρίνη Άμεση
Χολερυθρίνη 'Εμμεση
Κινάση Κρεατίνης (CPK)
Κινάση Κρεατίνης, Καρδιακό Ισοένζυμο (CK-MB)
LDH
Ολικά Λευκώματα
Αλβουμίνη
Σφαιρίνη
Ψευδοχολινεστεράση
Αμυλάση
Αλδολάση
Νατριουρητικό Πεπτίδιο Β (BNP)
Pro - BNP
Σίδηρος
Φερριτίνη
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC)
Σιδηροφυλλίνη
Βιταμίνη B12
Φυλλικο (Fol)
Βιταμίνη 25ΟΗ D3
Κάλιο (K)
Νάτριο (Na)
Χλώριο (Cl)
Φώσφορος (P)
Χαλκός (Cu)
Ασβέστιο (Ca)
Μαγνήσιο (Mg)
Ψευδάργυρος (Zn)
Coombs Έμμεση Αντίδραση
Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)
Τροπονίνη
Ομοκυστεΐνη
Καμπύλη Σακχάρου
 

Ορμονολογικό

17 - Υδροξυ - Προγεστερόνη
3a – diolG
ACTH
ADH vasopressin
C πεπτίδιο
DHEA
DHEA - S
HPL
SHBG
Αδρεναλίνη
Αλδοστερόνη
ΑΜΗ
Αντιδιουρητική Ορμόνη
Αυξητική Ορμόνη (GH)
Β - Χοριακή Γοναδοτροπίνη (b-HCG)
Γαστρίνη
Γλυκαγόνη Πλάσματος
Γλυκουρονική Ανδροστενδιόνη
Δ4-Ανδροστενεδιόνη
Διυδροτεστοστερόνη
Ερυθροποιητίνη
Θυλακιοτρόπος Oρμόνη (FSΗ)
Ινσουλίνη
Κορτιζόλη
Νοραδρεναλίνη
Ντοπαμίνη
Οιστραδιόλη (E2)
Οιστρόνη (Ε1)
Οστεοκαλσίνη (BGP)
Προγεστερόνη (PRG)
Προλακτίνη (PRL)
Ρενίνη
Σεροτονίνη
Σωματομεδίνη C
Τεστοστερόνη
Τεστοστερόνη Ελεύθερη
Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)
Ινσουλίνη Καμπύλη
 

Θυρεοειδής

TSH
FT3
FT4
Anti – Tg
Anti – TPO
Θυρεοσφαιρίνη (TG)
TSH –Rab (TSI)
Καλσιτονίνη (CT)
Παραθορμόνη (PTH)
 

Ανοσολογικό

Anti – CCP
Anti – DNA
Anti – ds - DNA
Anti – LKM
ASMA
ASTO ποσοτικο/ποιοτικό
B - 2 GPI
C-ANCA
CRP ποσοτικο/ποιοτικό
EMA
HLA Β27
IgA
IgE
IgG
IgM
Jo – 1
LE test
NSE
P-ANCA
PR3
RA test (Ποιοτικό/ Ποσοτικό)
Widal
Wright
Α1 μικροσφαιρίνη
ΑΝΑ
ΑΝΤΙ-GBM
ΑΝΤΙ-RNP
ΑΝΤΙ-SCL 70
ΑΝΤΙ-Sm
ΑΝΤΙ-SSA (Ro)
ΑΝΤΙ-SSB (La)
Αντιεπινεφριδιακά
Αντιινσουλίνης (ΙΑΑ)
Αντικαψιδιακά
Αντιμιτοχονδριακά ΑΜΑ
Αντιπηκτικό Λύκου
Αντισφαιρινικά
Αντισώματα Έναντι Νησιδιακών Κυττάρων Παγκρέατος (Αντι-ICA)
Αντισώματα Ενδογενούς Παράγοντα
Αντισώματα Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης
Αντιφωσφολιπιδιακά (IgG & IgM)
Β2 μικροσφαιρινη
Γλουταμινική Αποκαρβοξυλάση (anti - GAD)
ΕΝΑ
Καρδιολιπίνες (IgG , IgA & IgM)
Σερουλοπλασμίνη
Συμπλήρωμα C3, C4
Συμπλήρωμα Ολικό (CH50)
 

Αντισώματα Ειδικών Λοιμώξεων

FTA-ABS (Fluorescent Treponemal antibodies-absorbed test))
Iός της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης (Epstein-Barr Virus IgG, IgM)
RPR (Rapid Plasma Reagin),
TPHA (Treponema pallidum Haemagglutination Assay)
Ανθρώπινος λεμφοτροπικός ιός τύπου Ι και ΙΙ (HTLV-I/II
Ανίχνευση αντιγόνων, ιών και αντισωμάτων για Ηπατίτιδες Α,Β,C, D,E
Αντιεχινοκοκκικά Αντισώματα
Βρουκέλλα (Brucella IgG, IgA & IgM)
Ελικοβακτήριο του πυλωρού (Helicobacter Pylori IgG, IgA & IgM)
Έρπης (HSV-1 και HSV-2)
Ερυθρά (Rubella IgG, IgM)
Ιλαράς (Μeasles IgG , IgM)
Ιός της Ανεμοβλογιάς (Varicella IgG , IgA & IgM)
Ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human immunodeficiency virus, HIV)
Κυτταρομεγαλοϊός ( CMV IgG , IgM)
Λιστέρια (Anti – LLO)
Μπορρέλια (Borrelia burgdorferi - Νόσος Lyme)
Μυκόπλασμα πνευμονίας (Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM)
Παρωτίτιδα (Mumps IgG , IgM )
Σύφιλη (VDRL (Venereal Disease Research Laboratory),
Τοξόπλασμα GONDII (Toxo IgG, IgM)
 

Νεοπλασματικοί Δείκτες

CA – 50
CA-125
CEA
FPSA
FPSA/PSA
MCA
NSE
PSA
SCC
Α-FP
ΤPS
ΤΡΑ
CA 72-4
CA 19.3
CA 15-3
CA 19-9
 

Αλλεργιογόνα

Α –ΜΕΤΑΛΛΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ/ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ
ΑΚΑΡΕΑ
ΕΠΙΘΗΛΙΑ/ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΖΩΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ
ΓΥΡΗ ΓΡΑΣΙΔΙΩΝ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΚΟΝΗ
ΕΝΤΟΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΜΥΚΗΤΕΣ-ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΛΛΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΓΥΡΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΓΥΡΗ ΑΓΡΙΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
 

Επιπέδα Φαρμάκων

5 – HIAA
Diazepam (Valium)
Lamotrigine (Lamictal)
THC S
Trileptal (oxcarbazepin)
Αλδοπεριδόλη
Αμιοδαρόνη (Angoron)
Βαλπροϊκό Οξύ (Depakene)
Διγοξίνη ((Lanoxil)
Διγοτοξίνη
Διμπεκασίνη
Δισοπυραμίδη
Εθοσουξιμιδη (Zarontin)
Θεοφυλλίνη
Καρμπαμαζεπίνη (Tegretol)
Κινιδίνη
Κλομιπραμίνη
Κλοναζεπάμη
Κωδεΐνη
Λεβετιρασετάμη (Keppra)
Λιδοκαΐνη
Λίθιο
Μεθαδόνη Ούρων
Μεθοτρεξάτη
Μόλυβδος
Πριμιδόνη (Mysoline)
Προπανόλη
Φαινοβαρβιτάλη (Luminal)
Φαινυλβουταζόνη
Φαινυντοΐνη
Χλωροπρομαζίνη
Ναρκωτικά
 

Μοριακού Ελέγχου & Γενετικής

HBV ανίχνευση
HCV RNA
Quantiferon
Ανοσοφαινότυπος ΝΚ
Α – Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας
Β – Μεσογειακής και Δρεπανοκυτταρικής Αναιμίας
Έλεγχος Εύθραστου Χρωμοσώματος Χ
Καρυότυπος
Κυστική Ίνωση >99% των μεταλλάξεων
Κυστική Ίνωση 85 % των μεταλλάξεων
Κυστική Ίνωση Μετάλλαξη του γονιδίου ΔF 508
Μετάλλαξη A1298C του MTHFR
Μετάλλαξη C677T του MTHFR
Μετάλλαξη Prothrombin G20210A
Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden
Πλήρης Έλεγχος Συγγενούς Θρομβοφιλίας
Προληπτικός Έλεγχος Συγγενούς Θρομβοφιλίας
 

Ηλεκτροφορήσεις

Ηλεκτροφορήση Αιμοσφαιρινών
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Αίματος
Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών Ούρων
Ανοσοκαθήλωση Πρωτεϊνών Αίματος
Ανοσοκαθήλωση Πρωτεΐνών Ούρων
 

Προγεννητικός Έλεγχος

Alfa test
Papp – A
NIPT
 

Μικροβιολογία και Καλλιέργειες

Γενική Ούρων
Καλλιέργεια Ούρων
Καλλιέργεια Κολπικού Επιχρίσματος
Καλλιέργεια Ουρηθρικού Εκκρίματος
Καλλιέργεια Τραχηλικού Επιχρίσματος
Καλλιέργεια Πτυέλων
Καλλιέργεια Φαρυγγικού Επιχρίσματος
Μικροσκοπικη Εξέταση Κοπράνων (Παρασιτολογική)
Καλλιέργεια Κοπράνων για κοινά μικρόβια
Test κοπράνων για Mayer, Rota, Adeno, Campylobacter
Test Influenza A+B
Αντιβιογράμμα
Strep test
 

© 2019 Bioexetasi. All Rights Reserved. Design & Developed by Enter Web