Δείτε Εξετάσεις

Βιοχημικό

Γλυκόζη
Γλυκοζυλιωμένη (HbA1C)
Ουρία
Ουρικό Οξύ
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL Χοληστερίνη
LDL Χοληστερίνη
LDL - C ποσοτική
VLDL - Χοληστερίνη
Αθηρωματικός Δείκτης
Lp (A)
Apo A1 - A2
Apo B
Οξαλοξική Τρανσαμινάση (SGOT \ AST)
Πυροσταφυλ.Τρανσαμινάση (SGPT \ ALT)
γ-GT
Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
Ισοένζυμα Αλκαλικής Φωσφατάσης
Χολερυθρίνη Ολική
Χολερυθρίνη Άμεση
Χολερυθρίνη 'Εμμεση
Κινάση Κρεατίνης (CPK)
Κινάση Κρεατίνης, Καρδιακό Ισοένζυμο (CK-MB)
LDH
Ολικά Λευκώματα
Αλβουμίνη
Σφαιρίνη
Ψευδοχολινεστεράση
Αμυλάση
Αλδολάση
Νατριουρητικό Πεπτίδιο Β (BNP)
Pro - BNP
Σίδηρος
Φερριτίνη
Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC)
Σιδηροφυλλίνη
Βιταμίνη B12
Φυλλικο (Fol)
Βιταμίνη 25ΟΗ D3
Κάλιο (K)
Νάτριο (Na)
Χλώριο (Cl)
Φώσφορος (P)
Χαλκός (Cu)
Ασβέστιο (Ca)
Μαγνήσιο (Mg)
Ψευδάργυρος (Zn)
Coombs Έμμεση Αντίδραση
Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)
Τροπονίνη
Ομοκυστεΐνη
Καμπύλη Σακχάρου
 

© 2019 Bioexetasi. All Rights Reserved. Design & Developed by Enter Web