Εργαστήριο

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιοεξέταση είναι στελεχωμένο με έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, έτσι ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον τομέα της διάγνωσης, με εξειδίκευση στον παιδιατρικό ασθενή.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές από κορυφαίες εταιρίες του χώρου, καλύπτοντας όλο το φάσμα των εξετάσεων, από τις πιο απλές έως και τις πλέον εξειδικευμένες, κάτω από συνεχή επιστημονικό ποιοτικό έλεγχο. Λειτουργεί με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών του και υπόκεινται, σύμφωνα με υποδείξεις, σε τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους από πιστοποιημένους φορείς.

Με τη χρήση κωδικών barcodes ταυτοποιούνται όλα τα δείγματα από τη στιγμή της δειγματοληψίας έως και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η επικοινωνία των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα και ταχύτατα αποτελέσματα. Τηρείται ιστορικό των εξετάσεων και δίδεται η δυνατότητα σύγκρισης με προηγούμενες εξετάσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο κέντρο μας, καθώς και άμεσης επανεκτύπωσης οποιωνδήποτε παλαιότερων αποτελεσμάτων χρειαστείτε.

Το ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου μας βρίσκεται πάντα στην διάθεση του ασθενούς για να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, αλλά και για την επίλυση άλλων πιθανών ιατρικών θεμάτων. Βασικό μας μέλημα είναι ο συνδυασμός της άρτιας επιστημονικής κάλυψης, αλλά και της προσωπικής και ανθρώπινης επικοινωνίας ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό, σεβόμενοι απόλυτα το ιατρικό απόρρητο. Καθημερινά τηρείται αντίγραφο ασφαλείας για την διασφάλιση των καταχωρημένων δεδομένων και αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των περισσότερων εξετάσεων δίνονται άμεσα στον εξεταζόμενο και των υπολοίπων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποστολής αποτελεσμάτων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και/ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού Ιατρού. Η Βιοεξέταση λειτουργεί με γνώμονα την συνεχή βελτίωση αλλά και την υπευθυνότητα προς τους ασθενείς-ασφαλισμένους που καθημερινά και για πάνω από 20 χρόνια μας τιμούν με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

Περισσότερα

Εξοπλισμός

Roche Sysmex XT 1800i

Αιματολογικός Αναλυτής

Ο αιματολογικός αναλυτής XT-1800i παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής.

περισσότερα

Sysmex CA 500

Αιματολογικός αναλυτής πήξης

Ο αναλυτής CA 500 είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής παραμέτρων πήξεως του αίματος . Πρόκειται για συνδυασμό πηκτικολογικών και χρωμογονικών αναλύσεων με τη δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων ποιοτικής ανίχνευσης και βαθμονόμησης.

περισσότερα

Abbott Architect plus c4000

Βιοχημικός Αναλυτής

O Architect c4000 είναι ένας αναλυτής κλινικής χημείας υψηλής παραγωγικότηταςκαι αξιοπιστίας, O αναλυτής είναι προηγμένης τεχνολογίας, νεότατου τύπου, τυχαίας επιλεκτική πρόσβασης δειγμάτων και αντιδραστηρίων (RANDOMACCESS).

περισσότερα

Roche Cobas Integra 400 plus

Βιοχημικός Αναλυτής

O Cobas Integra 400 plus Roche είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, τυχαίας προσπέλασης βιοχημικός αναλυτής (Random Access). Εκτός των άλλων λειτουργεί με την μεθοδο της φωτομετρίας για τον προσδιορισμό των βασικών βιοχημικών εξετάσεων.

περισσότερα

Roche Cobas e411

Ανοσολογικός – Ορμονολογικός Αναλυτής

Διαθέτει τη μοναδική τεχνολογία της ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECL) που παρέχει ύψιστη απόδοση ανάλυσης. Είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής, τυχαίας προσπέλασης με δυνατότητα μέτρησης μέχρι και 18 διαφορετικών παραμέτρων.

περισσότερα

Abbott Architect 2000

Ανοσολογικός – Ορμονολογικός Αναλυτής

Ο Αναλυτής ARCHITECT i2000SR είναι προηγμένης τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένος (δεν απαιτεί καμία ανθρώπινη παρέμβαση κατά τα ενδιάμεσα στάδια), τύπου τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και αμέσου (immediate) προσπελάσεως και χρησιμοποιούν την τεχνολογία της ΜικροσωματιδιακήςΧημειοφωταύγειας (CMIA - ChemiluminescentMicroparticleImmunoassay) για τον προσδιορισμό αντιγόνων ή αντισωμάτων στο προς ανάλυση δείγμα.

περισσότερα

Abbott Architect 1000

Ανοσολογικός – Ορμονολογικός Αναλυτής

Ο αναλυτής Architect i1000SR είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής ανοσοεξετάσεων, προηγμένης τεχνολογίας. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της χημειοφωταύγειας και συγκεκριμένα την τεχνολογία της Μικροσωματιδιακής Χημειοφωταύγειας (CMIA - ChemiluminescentMicroparticleImmunoassay). Ο Αναλυτής είναι πλήρως αυτοματοποιημένος τυχαίας (random), συνεχούς (continuous) και άμεσου (immediate) προσπέλασης για όλα τα δείγματα (επείγοντα και ρουτίνας) και δεν απαιτεί καμία ανθρώπινη παρέμβαση κατά τα ενδιάμεσα στάδια.

περισσότερα

Biomerieux Vidas

Ανοσολογικός – Ορμονολογικός Αναλυτής

Ο αναλυτής Vidas-Biomerieux χρησιμοποιεί την μέθοδο αναφοράς ELISA για τον προσδιορισμό των τιμών των εξετάσεων. Διαθέτει την υποδομή για την διενέργεια πάνω από 80 διαφορετικών εξετάσεων.

περισσότερα

Προσωπικό

ΙΑΤΡΟΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Κοκολαντωνάκης
Γρηγόρης

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Φωτεινάκης
Ανδρέας

ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

Σωτηρίου
Παγώνα

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Μουντάκη
Ελεάνα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Πετράτου
Στέλλα

ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

Σταθάκη
Ελένη

ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

Αλισαβάκη
Αναστασία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πανταζή
Χριστίνα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σφελινιώτου
Φωτεινή

Έλεγχοι

1. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (QC)

Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από φιαλίδια με γνωστή συγκέντρωση για κάθε παράμετρο. Τα δείγματα αυτά αναλύονται στην αρχή κάθε μέρας λειτουργίας. Σκοπός τους είναι να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των αναλυτικών συστημάτων. Εάν τα αποτελέσματα είναι εντός ορίων, το εργαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην ρουτίνα του. Σε περίπτωση απόκλισης, θα πρέπει να βαθμονομηθούν όσες εξετάσεις αποκλίνουν.

Σημαντικότατο προτέρημα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου είναι η αμεσότητα των αποτελεσμάτων και η συνεπακόλουθη πρόληψη σφαλμάτων ή αποκλίσεων.
Τα φιαλίδια εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, έχουν άγνωστες τιμές συγκέντρωσης για όλες τις παραμέτρους. Οι οροί (ανθρώπινης προέλευσης στην ιδανική περίπτωση), αναλύονται και τα αποτελέσματα, ταυτόχρονα με αυτά όλων των εργαστηρίων που συμμετέχουν, αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Αναλύονται στατιστικά και υπολογίζεται η μέση τιμή, η καμπύλη κατανομής και η απόκλιση. Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου συγκρίνονται με αυτά του συνόλου των εργαστηρίων, αλλά και με τα αποτελέσματα εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή και τα ίδια ή παραπλήσια αντιδραστήρια.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαστηρίων που συμμετέχουν τόσο η στατιστική ανάλυση πλησιάζει την «απόλυτη αλήθεια». Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, δίνει μία αντικειμενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του κάθε εργαστηρίου, «τοποθετεί και ευθυγραμμίζει» τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου με αυτά όλου του κόσμου – την αλήθεια. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος έχει συχνότητα 4 με 12 φορές τον χρόνο.

 
 

2. Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

Για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας παρέχονται φιαλίδια αγνώστων τιμών τόσο γενικά όσο και στο εργαστήριο. Οι οροί (ανθρώπινης προέλευσης στην ιδανική περίπτωση), αναλύονται και τα αποτελέσματα, ταυτόχρονα με αυτά όλων των εργαστηρίων που συμμετέχουν, αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων.

Αναλύονται στατιστικά και υπολογίζεται η μέση τιμή, η καμπύλη κατανομής και η απόκλιση. Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου συγκρίνονται με αυτά του συνόλου των εργαστηρίων, αλλά και με τα αποτελέσματα εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή και τα ίδια ή παραπλήσια αντιδραστήρια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαστηρίων που συμμετέχουν τόσο η στατιστική ανάλυση πλησιάζει την «απόλυτη αλήθεια».

Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, δίνει μία αντικειμενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, «τοποθετεί και ευθυγραμμίζει» τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου. Στο εργαστήριο Βιοεξέταση έχει συχνότητα 4 με 12 φορές τον χρόνο από συνεταιριστικούς φορείς όπως το ΕΣΕΑΠ και το Medisyn.

 
 

3. Πιστοποίηση ISO

Το διαγνωστικό Βιοεξέταση βασίζεται στην σωστή πρακτική και εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων αναλύσεων, στον άρτιο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και στο βασικό προσωπικό το οποίο έχει την ευθύνη των αναλύσεων, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται συνεχώς στην καινούρια Τεχνολογία. Για την συνεχή και μακρόχρονη ικανοποίηση των πελατών μας, έχουμε αναπτύξει και υλοποιήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2015 για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας και παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών, βελτιώνει την αξιοπιστία της επιχείρησης, βελτιστοποιεί τη διαχείριση πόρων και του χρόνου και ενισχύει τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία

 
 

4. Διαχείριση Αποβλήτων

Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, προσαρμόζει την εθνική της νομοθεσία στην αντίστοιχη Ενωσιακή και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική στη διαχείριση όλων των αποβλήτων, μέρος των οποίων αποτελούν τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ).

Από το 2003 η χώρα μας έχει θεσπίσει εξειδικευμένη νομοθεσία με στόχο τη ρύθμιση της διαχείρισης των ΑΥΜ. Όλες οι υγειονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από την ποσότητα αποβλήτων που παράγουν, είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει ο νόμος. Για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) απαιτείται να υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεταξύ του παραγωγού και αδειοδοτημένης μονάδας.

H ειδική περισυλλογή των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων πραγματοποιείται από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τους την στιγμή που παράγονται. Η σημασία της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων είναι πολύ μεγάλη δεδομένου ότι προσφέρει πρώτα στους ασθενείς που αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού, στους εργαζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν πρώτιστα κοινωνικό έργο και στο σύνολο του πληθυσμού και στην κοινότητα. Επίσης συμβάλλει στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης, στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών, στη σωστή διαχείριση των πρώτων υλών, στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης εργαστηριακών ατυχημάτων, στον εκσυγχρονισμό και στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης. Η ασφαλής, φιλική προς το περιβάλλον και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, υπήρξε για το διαγνωστικό Βιοεξέταση βασική προτεραιότητα.

 
 

5. Δήλωση Εμπιστευτικότητας (GDPR)

Όταν προσέλθετε στο Ιατρικό Κέντρο Βιοεξέταση ως ασθενής, εγγράφεστε στο πληροφοριακό μας σύστημα και ανοίγεται ο προσωπικός σας Ιατρικός φάκελος. Η εγγραφή σας περιλαμβάνει προσωπικά όπως: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ΑΜΚΑ.

Όλα τα μέλη του προσωπικού μας έχουν λάβει σαφείς οδηγίες και εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με το χειρισμό εμπιστευτικών Ιατρικών και προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. Η Βιοεξέταση λαμβάνει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από επέμβαση, απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη καθώς η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, αποτελεί θεμελιώδες μέλημα μας.

 

© 2019 Bioexetasi. All Rights Reserved. Design & Developed by Enter Web